Lennart Magnusson

Lennart Magnusson, verksamhetschef för Nka inledningstalar.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-07-17 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson