Är jag som anhörig skyldig enligt lag att ge vård/stöd till min närstående?

Anhöriga har generellt ingen skyldighet att ge vård och omsorg till sina närstående. Undantagen från detta är vårdnadshavarens ansvar mot barn samt makars skyldigheter mot varandra. Makar ska, var och en efter sin förmåga, bidra till det underhåll som behövs för att deras gemensamma och personliga behov ska tillgodoses. Denna skyldighet kan ses som en komplettering till de allmänna förhållningsregler som ges i äktenskapsbalkens inledande kapitel om att makar ska samarbeta för vård av hem och barn samt fördela utgifter och sysslor emellan sig. Lagen bygger på uppfattningen att makar ska leva på samma villkor och ha lika levnadsstandard. Detta innebär att makar har ett gemensamt ansvar för ekonomi och skötsel av hemmet, exempelvis för tvätt, städning och inköp. Någon omvårdnadsplikt finns inte inskriven i äktenskapsbalken, och varje make/maka avgör själv i vilken omfattning hen vill hjälpa till med personliga omvårdnadssysslor, till exempel personlig hygien, toalettbestyr och matning.

Vart vänder jag mig som anhörig när det gäller bankärenden för min närstående som inte kan lämna hemmet?
Svar: När det gäller bankärenden så har svensk bankförening information på sin webbsida om behörighet för anhöriga vid bankärenden https://www.swedishbankers.se/fakta-och-rapporter/faktablad/bankaerenden-foer-annans-raekning/

Men ta också kontakt med den bank som ni har kontakt med så kan de hjälpa er vidare.

Demensförbundet har ett webbinarium om bankärenden och framtidsfullmakt:
https://www.youtube.com/watch?v=_06kkq8ieng

Senast uppdaterad 2024-05-16 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Paul Svensson