Motoriska aktiviteter i vardagen

Sjukgymnasterna Eva Lindsjö Lindell och Maria Elfvik Strömberg ger information och flera tips och råd avseende motoriska aktiviteter i vardagen.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Faktagranskning

Filmerna är inspelade 2014 och är reviderade och faktagranskade 2019.

Senast uppdaterad 2022-02-06 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson