Panelsamtal

Från konferensen "Barn som anhörig till förälder med allvarlig somatisk sjukdom eller som oväntat eller hastigt avlider" i Malmö den 7 mars.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-06-22 av EmelieS, ansvarig utgivare EmelieS