Bokstavsbarnen – en serie om barn med NPF och deras föräldrar

Uppdrag granskning har nyligen publicerat "Bokstavsbarnen" – en serie i tre delar där barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och deras föräldrar delar med sig av hur deras vardag ser ut.

Barnen och föräldrarna beskriver hur de kämpar med att få skolan att fungera och om hur de ofta blir bollade mellan olika instanser. Föräldrarna i avsnitten berättar också om det stora samordningsansvar som läggs på dem och hur det påverkar deras eget mående.

Tillsammans med Riksförbundet Attention har Uppdrag granskning gjort en enkätundersökning bland föräldrar till skolbarn med NPF-diagnoser. Av de tillfrågade föräldrarna svarade 3 av 4 att de själva har fått försämrad psykisk hälsa. Samtidigt uppger nästan hälften att de har drabbats av utmattningssyndrom.

Se Bokstavsbarnen på Nka play

Senast uppdaterad 2022-02-08 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson