Tillgänglig konst med hjälp av kroppens alla sinnen

Eva von Hofsten föreläser på scen, samt en porträttbild på Eva.

"Vi behöver arbeta med olika metoder för att det ska kunna bli en fin kulturupplevelse för alla" sa Eva Von Hofsten under sin föreläsning. Foton: Agneta Berghamre Heins

Under konferensen Livets möjligheter höll Eva Von Hofsten, projektledare för Scen:se, ett föredrag om deras arbete med att skapa scenkonst tillgänglig för barn och unga med omfattande funktionsnedsättningar och/eller autism.

– Genom att använda kroppens alla sinnen gör vi konsten mer tillgänglig, även för personer med svåra funktionsnedsättningar, sa hon och förklarade att metoderna de använder är sensoriska, upplevelsebaserade och interaktiva.

– Alla barn och unga, oavsett funktionalitet eller behov, ska få möjlighet att uppleva konst och kultur. Vi vänder oss till en grupp som sällan får del av kultur, sa Eva Von Hofsten och berättade om konstprojektet ”Sinnerligt” och scenkonstförställningarna ”Stranden” och ”Shakespeares hjärtslag”. Där har såväl textilkonstnärer, bildkonstnärer, som konstnärer som använder sig av ögonrörelse för att skapa konst, varit involverade i projekten.

Skapa inkluderande utställningar

– Vi jobbade med experter inom olika områden; ljus, ljud, färg och form för att skapa inkluderande, sensoriska utställningar.  

Eva von Hofsten föreläser.

Foto: Josefine Göransson

Eva Von Hofsten berättade att man använder sig av flera olika metoder för att ge alla en möjlighet att uppleva konst. Exempelvis multisensoriskt, där man kommunicerar med hjälp av bland annat atmosfären, känsloupplevelser, lukt med mera.

– Vi arbetar också med metoden ”en till en”. Då handlar det om att vara väldigt nära, ofta en till en, tillsammans med en medföljande. Vi jobbar också med tystnad, där vi aktivt tänker på att föra in tysta partier i en föreställning, att vi ger publiken chanser att komma ikapp.

Eva Von Hofsten berättar också att de arbetat väldigt tätt ihop med både grund- och gymnasiesärskolan, att man tagit fram en dramaturgisk metod anpassad för skolan och repeterat i grundsärskolans träningsklasser.

– Vi behöver arbeta med olika metoder för att det ska kunna bli en fin kulturupplevelse för alla. Även förberedelsearbete är viktigt, att jobba med till exempel kognitiv tillgänglighet. Vi har bland annat byggt rum, dit man kunde gå och varva ner, vilket har använts väldigt mycket. Vi har även skickat ut tryckt material och filmer som skolor kan använda sig av innan de besökte konstprojekten.

Alla borde öppna sina dörrar

– De här konstprojekten har varit väldigt lyckosamma. Vi har haft lärare som uttryckt att det är första gången de blivit erbjudna något som är anpassat för deras elever, sa Eva Von Hofsten och betonade att fler teatrar borde vända sig till barn och unga med omfattande funktionsnedsättning.

Eva von Hofsten.

Eva von Hofsten. Foto: Josefine Göransson

– Alla statliga kulturinstitutioner borde öppna upp sina dörrar. Det är kostsamt, men väldigt viktigt konstaterade hon.

Scen:se startade som ett samarbetsprojekt mellan Hudiksvalls kommun, Glada Hudik-teaterns Supporterklubb, Folkteatern Gävleborg, Riksteatern Barn och Unga, Region Gävleborg och Hälsinglands Museum. De tre konstprojekten pågick under 2017 – 2020.

Text: Agneta Berghamre Heins
Publicerad 2023-01-05

Läs också: Nka:s reportage om konferensen i helhet

Senast uppdaterad 2023-01-05 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson