Inledning

Projekt Delaktighet och stöd har mellan 2013 och 2016 mött många föräldrar som har en vuxen dotter eller son med funktionsnedsättning.

Projektet knyts nu ihop med en slutkonferens - en heldag med spännande föreläsare och deltagare som har medverkat under projektets tre år. Dessutom en presentation av det framtagna studiecirkelmaterialet "När jag inte längre är med".

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera programvara för videouppspelning.
Installera programvara (Flash Player)
Bild på omslaget till studiecirkelmaterialet När jag inte längre är med

Läs mer om studiecirkeln När jag inte längre är med

Senast uppdaterad 2016-07-04 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson