Susanne Iwarsson

Professor Susanne Iwarsson, Lunds universitet, föreståndare för CASE (Centre for Ageing and Supportive Environments) och SWEAH (Nationella forskningsskolan om åldrande och hälsa) kommer att tala om boendemiljö och att förbättra livskvaliteten för anhöriga med hjälp av ny teknik.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-05-26 av EmelieS, ansvarig utgivare EmelieS