BarnSäkert – test av en modell att finna barn i risk och erbjuda hjälp till föräldrarna

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Inom barnhälsovården i Region Dalarna prövas en arbetsmodell för att identifiera och bemöta psykosociala riskfaktorer i små barns hemmiljö. Steven Lucas, barnhälsovårdsöverläkare, Region Uppsala samt docent, Uppsala universitet. Maria Engström, vårdutvecklare, Region Uppsala samt doktorand, Uppsala universitet.

Senast uppdaterad 2021-04-27 av EmelieS, ansvarig utgivare EmelieS