Om demens

Wilhelmina Hoffman är läkare och chef för Svenskt Demenscentrum och Silviahemmet. I denna film talar Wilhelmina om demenssjukdomar och vikten av att som anhörig ta stöd och hjälp.

Senast uppdaterad 2023-09-27 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson