Att drabbas i samband med att åldras

Psykisk ohälsa har ingen ålder och varje människa är unik oavsett ålder. Men det är ofrånkomligt att åldrandet innebär ökad risk för olika former av ohälsa. Depression är ett ohälsotillstånd som oftare drabbar äldre personer än yngre personer. Den ökade risken beror på olika faktorer som biologiska, psykologiska och sociala. Åldrandet är en tid då vi kan uppleva fler förluster – partner, vänner, funktioner och delaktighet än när vi är yngre. Det är också en tid då "vi lägger livet till rätta". 

Gösta Buchts föreläsning i föreläsningsserien Ensamhetens pris? – om äldre män och suicid

Filmen finns på YouTube och är inspelad av Hjärnkoll,som arbetar för ökad öppenhet kring psykisk ohälsa med målet att alla ska ha lika rättigheter och möjligheter oavsett psykiskt funktionssätt.

 

Senast uppdaterad 2021-10-29 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson