Filmer

Emmi var 10 år när hennes mamma dog. Ingen ville prata med henne om det. Hon önskar att de vuxna runt henne hade ställt frågor, lyssnat och varit öppna med sina egna känslor. Och hon önskar att någon på sjukhuset hade erbjudit hjälp. Men det fanns en lärare som förstod och som inte gav upp. Emmi Henriksson berättar om sina erfarenheter för att få andra att fråga och lyssna

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Lars Widén kurator och leg. psykoterapeut i Barntraumateamet vid Vrinnevisjukhuset håller en föreläsning om tidigt krisstöd till barn och ungdomar och deras familjer vid plötslig död i familjen. Filmen är 9 minuter lång och vänder sig i första hand till professionella hjälparbetare men kan i tillämpliga delar gälla alla vuxna som kommer i kontakt med barn i denna situation.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Barn som anhöriga

Den här filmen har tagits fram för att stödja arbetet med barn som anhöriga vid svåra händelser. Filmen handlar om att i ambulans- och akutverksamheter, räddningstjänst och i polisarbetet visa på hur vi kan uppmärksamma barn som anhöriga när en förälder blir allvarligt sjuk/skadad eller oväntat dör och hur samverkan tryggas. Filmen vill ge alla inblandade en förståelse för processen och skapa en gemensam bild av de olika verkligheter och situationer som vi befinner oss i beroende på organisation och profession.

Film till dig som är anmälningsskyldig

Filmen vänder sig till dig som är anmälningsskyldig till socialnämnden vid misstanke om att barn far illa enligt 14 kap. 1 § socialtjänstlagen, SoL. Mer information finns på Socialstyrelsens webbplats

Senast uppdaterad 2021-01-18 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson