Sömn

Illustration som visar två barn som sover

Illustration: Oscar Ölund

En möjlighet till regelbunden vila och avslappning med normal sömnrytm och perioder av aktivitet ligger i den normala hjärnans funktionsmönster. Även kroppen i övrigt är beroende av denna periodicitet, som är kopplad till bland annat kortisol- och tillväxthormoninsöndring. Sömnen är kroppens återhämtningsfas. Många reparativa processer sker helt eller till stor del under natten. Vi vet samtidigt att individer som inte är helt friska får en uppluckring av sömnmönstret. Därför är det av stor vikt att vi gör allt för att ge alla en så störningsfri sömn som möjligt.

Läs kapitlet online nedan:

Läs eller ladda ner kapitlet: Sömn

Bilaga: Länkar till kapitel 14 Sömn

Senast uppdaterad 2021-11-22 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson