Kan jag som anhörig få bidrag för att ge vård/stöd till en närstående?

I vissa kommuner har anhöriga som hjälper någon med personlig omvårdnad, till exempel hygien eller på- och avklädning, möjlighet att få bidrag från kommunen. Detta kallas anhörigbidrag, hemvårdsbidrag eller omvårdnadsbidrag. Syftet med bidraget är att stimulera och ge uppskattning till anhörigvårdaren som gör saker som annars skulle utföras av hemtjänsten. Bidraget finns inte i alla kommuner, och reglerna för vem som kan få bidraget är också olika liksom storleken på det. Oftast söks bidraget av och betalas ut till personen som tar emot hjälpen. Kontakta biståndshandläggaren i kommunen för information.

Senast uppdaterad 2024-05-17 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Paul Svensson