Nytt partnerskap för samarbete kring samtalsstöd till barn

Region Jönköpings län kommer från årsskiftet att ingå partnerskap med de två ideella organisationerna Vårsol Samtalscenter och Origo Resurs. Syftet med partnerskapet är att långsiktigt kunna erbjuda samtalsstöd till barn och unga som är anhöriga till någon med fysisk eller psykisk ohälsa, samt vuxna som visar tecken på psykisk ohälsa.

Överenskommelsen kommer att bli ett komplement till den verksamhet som Region Jönköpings län bedriver i egen regi, skriver regionen i ett pressmeddelande.

– Vårsol samtalscenter gör ett fantastiskt bra arbete i det samarbete som vi har med dem sedan flera år och som bygger på årliga bidrag. Men nu blir det ett mer långsiktigt avtal, vilket de också önskat, säger Veronica Ottosson, processledare på folkhälsa och sjukvård i Region Jönköpings län och sammankallande i styrgruppen för barnkonventionen, i en presskommentar.

Organisationen möter varje år cirka 150-200 barn och deras föräldrar. En del familjer vänder sig direkt till Vårsol medan andra blir lotsade dit av vården. Vårsol Samtalscenter finns i Jönköping men verksamheten vänder sig till hela Jönköpings län. Om det finns behov av att starta samtalsgrupper på andra platser än i Jönköping kommer regionen se till att ordna lokaler i det området.

Origo Resurs arbetar med arbetslivsinriktad rehabilitering och samverkade under 2016-2019 med Region Jönköpings län och Försäkringskassan i ett projekt för att hitta alternativa sätt att främja psykisk hälsa. Projektet resulterade i modellen ”Samtal om livet” som syftar till att stärka människor att i högre grad påverka sin egna hälsa genom livsreflektion och livshantering i grupp.

Överenskommelsen benämns som ”Idéburet Offentlig Partnerskap”, IOP. Forum – idéburna organisationer med social inriktning var först med att ta fram en definition av vad IOP är. De beskriver det som ett partnerskap mellan idéburna och offentliga aktörer. Detta partnerskap är ett sätt att lösa samhällsutmaningar tillsammans.

Senast uppdaterad 2022-11-22 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson