Samtalsgrupp för föräldrar till vuxna barn med flerfunktionsnedsättning

I vår startar Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) en digital samtalsgrupp för föräldrar som har vuxna barn med flerfunktionsnedsättning. Här ges det möjlighet att prata om det som känns viktigt för dig och samtidigt lyssna på andra med liknande erfarenheter.

Kanske funderar du kring frågor om boende, sysselsättning, eventuella syskons roll, den egna hälsan eller något helt annat. Vi utgår inte från något färdigt samtalsmaterial utan bestämmer tillsammans i gruppen vad vi ska prata om.

Den första träffen sker onsdagen den 1 mars, kl. 17.30-19.00. Vi ses därefter varannan vecka, totalt 8 gånger: 15 mars, 29 mars, 12 april, 26 april, 10 maj, 24 maj och 7 juni.

Du behöver ha tillgång till en dator/läsplatta/mobiltelefon och bredbandsuppkoppling för att kunna delta på träffarna.

Klicka här för att anmäla dig till samtalsgruppen
Sista anmälningsdag är söndagen den 19 februari.

Samtalsgruppen leds av Maria Ahlqvist och Mona Pihl som båda arbetar som möjliggörare/praktiker vid Nka.

Läs mer om Nka:s samtalsgrupper för anhöriga till personer med flerfunktionsnedsättning

För mer information, kontakta:

Foto på Maria Ahlqvist
Maria Ahlqvist

Möjliggörare/praktiker, Anhöriga och funktionsnedsättning

Maria är socionom och har arbetat som kurator på Habiliteringen vid Riksgymnasiet för ungdomar med rörelsehinder, Bräcke diakoni. Hon har också bred erfarenhet av anhörigfrågor och har bland annat varit med och utformat två material att ha som utgångspunkt för samtal: Studiecirkelmaterialet "När jag inte längre är med" som vänder sig till föräldrar som har vuxna söner och döttrar med funktionsnedsättning, och samtalsmaterialet "Fokus på mig, Vuxensyskon" för den som är syskon till någon med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning.
Maria har mött många föräldrar till barn och unga med funktionsnedsättning genom att vara ledare för samtalsgrupper och föräldrahelger där föräldrar till barn med olika diagnoser har fått möjlighet att träffas.
Foto på Mona Pihl
Mona Pihl

Möjliggörare och praktiker, flerfunktionsnedsättning

Jag är sjuksköterska och har arbetat större delen av mitt yrkesverksamma liv inom habilitering. Jag började på ett korttidshem för barn med flerfunktionsnedsättning och stort behov av medicinsk omvårdnad i Uppsala, Regnbågen, och därefter arbetade jag under många år på barn- och vuxenhabiliteringen i Uppsala. De senaste tre åren har jag arbetat som enhetschef på vuxenhabiliteringen i nordvästra Skåne.

Senast uppdaterad 2023-01-17 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson