Planera framtiden – redan idag

Två vita blommor med en solnedgång i bakgrunden.

Foto: Anna Pella

Föräldrar till vuxna söner och döttrar med omfattande funktionsnedsättningar bär ofta på en oro inför framtiden när det handlar om omsorgen om det vuxna barnet. Om det finns syskon i familjen delar de ofta föräldrarnas tankar, många gånger utan att föräldrarna vet om det. Planering för framtiden kan vara svårt och känslomässigt laddat.

Att planera framtiden för personer med flerfunktionsnedsättning är inte individuella frågor för enstaka familjer utan generella problem som måste lyftas. "Anhörigsystemet" behöver få stöd i att prata med varandra men också konkreta lösningar. Det är viktigt att professionella får en förståelse för anhörigas situation så att familjerna inte lämnas ensamma utan får stöd och hjälp.

Nka har tagit fram en inspirationsskrift kring frågor som rör framtiden för personer med flerfunktionsnedsättning och deras anhöriga. Syftet med inspirationsmaterialet Planera framtiden – redan idag är att bidra till att göra framtidsplaneringen konkret och möjlig. Som ett komplement till skriften har Nka gjort en webbinarieserie där vi lyfter några teman som rör planering för framtiden.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2022-01-25 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson