Kommunikativa signaler ökar delaktighet

Sanna Müller, logoped, och Ewa Candemo, anhörig till Fredrik som är 34 år och har en flerfunktionsnedsättning, berättar om det kartläggningsmaterial som finns i Vi är med-paketet och som bland annat används för att synliggöra en persons kommunikativa signaler.

Sanna Müller och Ewa Candemo presenterar hur en kartläggning går till och berättar vad kartläggningen har betytt för Fredrik och personerna i hans närhet.

Senast uppdaterad 2023-02-27 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson