Verktyg för bättre hälsa

Metoden inom projektet Verktyg för bättre hälsa är att arrangera familjehelger där samtliga familjemedlemmar får prova på olika verktyg för återhämning. Familjerna har kunnat identifiera sig med andra och har lett till en gemenskap och att man inte känner sig ensam i sitt föräldraskap/syskonskap. Ge verktyg i ett tidigt skede till hela familjen kan förbättra många familjers livssituation och psykiska hälsa.
Gunilla Kvist, projektledare/beteendevetare men framförallt förälder, FSDB Förbundet Sveriges dövblinda, föräldraråd.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-07-18 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson