Europeiska anhörigdagen – tema jämställdhet

Illustration som visar händer som håller upp bokstäver och bildar ordet jämställdhet, samt en bild på Mark Levengood.

Webbinariet modereras av Mark Levengood. Foto till höger: Thron Ullberg

Den 6 oktober bjöd Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) in till ett webbinarium för att uppmärksamma den nationella och europeiska anhörigdagen. Årets webbinarium handlade om anhörigskapet ur ett jämställdhetsperspektiv. Precis som tidigare år modererades webbinariet av författaren och programledaren Mark Levengood.

Se webbinariet i efterhand i spelaren nedan

Cirka 1,3 miljoner svenskar i vuxen ålder vårdar, stöttar eller hjälper regelbundet någon i sin närhet. Att hjälpa, stödja eller vårda en närstående kan kännas meningsfullt och viktigt, men det kan också vara påfrestande och påverka den anhörigas hälsa, möjlighet till sysselsättning och ekonomi negativt.

I Sverige är det något vanligare att kvinnor ger vård och omsorg till en närstående än att män gör det. Kvinnor ger även generellt sett mer omfattande vård och omsorg. Forskning visar att det också finns könsskillnader när det kommer till vilken typ av omsorg som anhöriga ger, samt vilka konsekvenser omsorgsgivandet får.

Detta webbinarium belyser temat ur olika perspektiv. Här får du veta mer om hur fördelningen av omsorg ser ut i Europa, den europeiska strategin för vård och omsorg, vad forskning visar om anhöriga och jämställdhet i Sverige, samt hur Sveriges kommuner och regioner arbetar för att uppnå en jämställd och jämlik hälsa, vård och omsorg. 

Webbinariet vänder sig främst till beslutsfattare, chefer, anhöriga och personal som möter anhöriga i sitt arbete.

Klicka här för att läsa en längre artikel om webbinariet

Senast uppdaterad 2022-10-14 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson