Implementering av systematisk uppföljning inom socialtjänsten – en konflikt mellan två logiker

Ingela Furenbäck, Nka. En studie med sju svenska kommuner genomfördes 2015/16. Befintligt uppföljningssystem inom socialtjänsten präglades av yrkesprofessionalismens logik som bygger på profession, kollegialitet och tillit medan den nya arbetsmetoden för systematisk uppföljningen präglas av organisationsprofessionalismens logik som bygger på byråkrati, standardisering, hierarki, målstyrning och kontroll. Båda logikerna är nödvändiga för socialt arbete men logikkonflikten behöver hanteras för att främja den fortsatta implementeringsprocessen av systematisk uppföljning.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-05-04 av EmelieS, ansvarig utgivare EmelieS