Det outsagda och ohörsammade lidandet

"Det outsagda och ohörsammade lidandet: tillvaron för personer med långvarig psykossjukdom och deras närstående" av Susanne Syrén.

I avhandlingen är uppmärksamheten fäst på lidande och välbefinnande i tillvaron för en person med långvarig psykossjukdom och personens anhöriga.

Avhandlingen konstaterar att lidande och välbefinnande är begrepp som inte är vanligt förekommande i den psykiatriska vården. Symtomlindring, funktionsnivå och psykopedagogiska interventioner framstår istället vara några av honnörsorden. Detta får till följd att lidandet förbises och förblir outsagt och ohörsammat.

Mer information

Hela avhandlingen går att läsa här (öppnas i nytt fönster).

Senast uppdaterad 2021-09-27 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson