Samtal som stöd

Två blandade lärande nätverk om "Samtal som stöd" arrangerades under 2011-2013.

I det första nätverket, som startade hösten 2011, deltog kommunerna Åre, Sundsvall, Borlänge, Karlstad, Gnesta, Trosa, Nyköping, Vimmerby, Kungälv och Lund.

I september 2012 startade ett nytt nätverk. I detta deltog kommunerna Luleå, Ånge, Danderyd, Håbo, Munkedal, Trollhättan, Ronneby och Rättvik.

Sammanställningar från diskussionerna i de två nätverken finns längre ned på denna sida.