Äldre och internet

Tecknad bild på ett äldre par

Illustration Mattias Gordon

Hur många äldre har tillgång till internet?

98% av de svenska hushållen har tillgång till internet i hushållet och 95% använder internet.

Av de personer som inte använder internet varje dag är ca 70% äldre än 65 år. 2% av befolkningen har ej tillgång till internet.

Hur många använder internet? 

Av hela befolkningen över 16 år använder 95% internet, den största ökningen av internetanvändandet sker i åldersgruppen över 65 år.

I åldern 66+ ligger internetanvändningen på 84%.

9 av 10 (93%) av de som är 66-75 år använder internet.

7 av 10 (69%) av de som är över 75 år använder internet. 

Hur många äldre använder dator, smartphone och surfplatta? 

I åldern 66-75 år använder dagligen 58% dator, 73% mobil och 44% surfplatta.

I åldern 76+ använder dagligen 59% dator, 51% mobil och 31% surfplatta.

Från: Internetstiftelsen. Svenskarna och internet 2019. www.svenskarnaochinternet.se

AL Skoglund 20201119

Senast uppdaterad 2022-02-03 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson