Dagböcker kan fungera som stöd för anhöriga

En kvinna sitter och skriver i ett block.

Foto: Pexels

Den 12 maj är det dagbokens dag. I samband med det vill vi på Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) lyfta två reportage och en bok som handlar om dagboksskrivande och anhörigskap.

Reportage: En hjälp för minnet och en möjlighet till reflektion och lärdom

I detta reportage, som vi publicerat i samband med dagbokens dag 2023, berättar Margareta Murray-Nyman om sitt dagboksskrivande. Hon började skriva dagbok när hon fyllde 50 år och har fortsatt att föra dagboksanteckningar sedan dess. Många av anteckningarna handlar om sonen Martin, som har en funktionsnedsättning, och alla hans sjukhusvistelser. Margareta Murray-Nyman menar att dagboksskrivandet är ett bra sätt att få hjälp att minnas det som varit – både glädje och sorg. 
Läs reportaget

Reportage: Dagbok på IVA viktigt stöd för anhöriga

2019 disputerade specialistsjuksköterskan Maria Johansson med sin avhandling som handlar om betydelsen och tillämpningen av dagbok inom intensivvården. Patienter som vistas inom intensivvården är oftast inte medvetna om vad som händer under vårdtiden och personal kan då föra dagbok om vad som sker runt patienten. I sin forskning konstaterar Maria Johansson att dagboken fyller en viktig funktion både för patienterna och deras anhöriga. 
Läs reportaget

Boktips: När du ler stannar tiden

Författaren Anna Pellas dotter Agnes har en svår flerfunktionsnedsättning. I boken "När du ler stannar tiden" har Anna Pella samlat dagboksanteckningar som hon skrivit till Agnes. Boken, och dess uppföljare "Väntesorg", skildrar hur det kan vara att bli förälder till ett barn med svår hjärnskada, om att omvärdera vad som är viktigt och att inte ta något för givet. 
Läs mer

Senast uppdaterad 2023-05-12 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson