Reportage

Här samlar vi kunskap om interkulturella frågor med anhörigperspektiv i form av nyheter, reportage och filmer.

Hur ser bemötandet ut för barnfamiljer som kommit till Sverige?

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) bjöd in till workshop för att diskutera föräldraskapsstöd till nyanlända och utrikesfödda föräldrar i en utsatt situation.

Rädda barnen och projektet Access

Rädda Barnen berättar om projektet Access som de driver för att kunskapen om ensamkommande barn som kommer till Sverige och placeras i nätverkshem.

Mötesplats flykting

En återkommande inspirationsdag som arrangeras av Svenska kyrkan, Lunds stift. Årets tema var ensamkommande asylsökande barn. 

Senast uppdaterad 2021-04-13 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson