Nationell nätverksträff om barn som anhöriga 2018

Bild från konferensen.

Foto: Agneta Heins

Den 21-22 mars 2018 anordnade Nka och Socialstyrelsen en nationell nätverksträff för anhörigkonsulenter om barn som anhöriga. Mötet var det första i sitt slag och syftade till att stärka stödet till barn som anhöriga genom gemensamt lärande och samverkan.

Intresset var stort från anhörigkonsulenter runt om i landet och totalt närvarade cirka 50 deltagare. Under nätverksträffen framkom att stödet till barn som anhöriga är ett område i utveckling inom flera kommuner i landet. Under summeringen av de två dagarna uttryckte många deltagare att de utöver mer kunskap inom området även fått med sig konkreta tips och idéer om hur de kan utveckla sitt arbete på hemmaplan.

Vill du veta mer om nätverksträffen kan du läsa vårt reportage och se de inspelade föreläsningarna i efterhand.

Senast uppdaterad 2021-10-28 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson