Studie om anhörigas erfarenheter under pandemin

Anhörigas Riksförbund har i samarbete med Malmö universitet genomfört en studie för att belysa anhörigas erfarenheter och upplevelser av covid-19-pandemin. Syftet med studien har varit att samla in berättelser om hur anhörigas vardag har påverkats och deras tankar kring den förändrade livssituationen.

Studien bygger på 18 djupintervjuer, varav 14 har gjorts med anhöriga och fyra med företrädare för anhörigorganisationer. Studien pekar bland annat på att pandemin har varit särskilt påtaglig för anhöriga som inte bor tillsammans med den närstående. Detta till följd av besöksförbud på särskilda boenden och rekommendationer om att begränsa sina kontakter. Det har exempelvis inte varit möjligt att följa med på läkarbesök och en del har inte kunnat ta avsked vid livets slut.

Anhöriga har också påverkats av att insatserna för den närstående har minskat. Dels till följd av att anhöriga själva tackat nej till insatser av rädsla för smitta och dels genom att olika verksamheter och insatser stängts ner eller ställts in.

Studien finns nu sammanfattad i en folder som du kan läsa eller ladda ner här. Den fullständiga rapporten "Den enes stödkorsett, den andres tvångströja?" kommer att publiceras på Anhörigas Riksförbunds webbplats senare i vår.

Under Anhörigriksdagen 2021 berättade Martina Takter, närståendekoordinator i Malmö kommun, mer om studien. Nka har skrivit en artikel om seminariet som du kan läsa här

Senast uppdaterad 2022-01-24 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson