Här erbjuds anhörigstöd för finsktalande: ”Ingen dag är den andra lik"

Bild på Linda till vänster och Monica till höger

Linda Svensson Perlstedt, enhetschef för öppna mötesplatser och anhörigstöd i Borås Stad och Monica Florin, finsktalande anhörigkonsulent.

I Borås Stad har man tidigare kunnat erbjuda anhörigstöd för finsktalande personer med hjälp av tolk. Nu har man gått ett steg längre. Sedan några månader tillbaka är nämligen Monica Florin anställd som finsktalande anhörigkonsulent.

I Borås bor i dag många finsktalande personer och för drygt tio år sedan anslöt sig kommunen till att bli ett finskt förvaltningsområde. Det innebär bland annat att personer med finskt ursprung har rätt att använda det finska språket i kontakt med myndigheter och att kommunen är skyldig att erbjuda barn- och äldreomsorg på finska om det önskas.

För att kunna nå ut till fler finsktalande personer och uppmärksamma att den som vårdar, hjälper eller stöttar någon själv kan erbjudas stöttning, har Borås Stad nu anställt en finsktalande anhörigkonsulent.

– Vi har kunnat erbjuda anhörigstöd för finsktalande innan men då har det behövts en tolk. Nu har vi en finsktalande person i arbetsgruppen i stället. Tanken är att vi den kommande tiden ska kartlägga vilka vi ska nå ut till och att invånarna ska få vara med och säga till om vilket anhörigstöd de tycker behövs, säger Linda Svensson Perlstedt, enhetschef för öppna mötesplatser och anhörigstöd i Borås Stad.

Kan ge tips, råd och stöttning

Den nya anhörigkonsulenten heter Monica Florin och hon påbörjade sin anställning i januari i år. Monica, vars föräldrar kommer från Finland, arbetar nu med att stötta personer som hjälper eller vårdar en närstående. I Sverige har alla kommuner skyldighet att erbjuda anhöriga stöd, men stödet kan skilja sig mycket från kommun till kommun.

– Det kan vara i form av enskilda samtal eller att man som anhörig vill komma i kontakt med någon i samma situation. I Borås anordnas olika aktiviteter, som till exempel må bra-dagar eller att man träffas och lagar mat tillsammans. Ibland är det bara de små medlen som behövs. Vi anhörigkonsulenter kan även ge tips och råd och förklara vilka rättigheter man har, säger Monica Florin.

Anhörigkonsulenterna kan också upplysa om vilka hjälpmedel och insatser som finns att tillgå. Hur behovet av stöd ser ut är däremot väldigt olika från person till person. Vissa vill ha mycket information och stöttning medan några bara vill prata.

Bild på Monica Florin.

Monica Florin.

– Ibland behöver man bara prata med någon som är helt neutral i förhållande till situationen, säger Monica Florin.

Inte alla som identifierar sig som anhöriga

Att vara anhörig till någon behöver inte betyda att man är släkt, utan även någon som stöttar, hjälper eller vårdar en person som man har en nära relation till omfattas av begreppet anhörig. Att se sig själv som anhörig är inte något som är självklart i dagens samhälle. Dels gör många en insats som man själv inte inser är att ge stöd, till exempel att man hjälper en äldre förälder. Dels så finns det invånare som har en annan kulturell bakgrund där omvårdnad av familjemedlemmar ses som en självklarhet. Oavsett så kan stöttning och vårdande av en närstående vara både psykiskt och fysiskt ansträngande och påverka stora delar av ens liv.

– Det kan göra att man blir slutkörd. Då är det viktigt att kunna fylla på med energi och avlastas så att man kanske orkar lite längre, säger Linda Svensson Perlstedt.

För alla är det inte givet att man som anhörig ska kunna få stötting och hjälp i sin situation. I Borås Stad arbetar man därför med att synas mycket och berätta om anhörigstödet.

– Vi försöker fånga upp och nå de anhöriga så tidigt som möjligt så att de kan få stöd för att orka med situationen som de befinner sig i. Vi är ute mycket på vårdcentraler och på sjukhuset och vi försöker finnas i olika sammanhang så att folk får upp ögonen för att vi finns, säger Linda Svensson Perlstedt.

Marknadsföringen viktig

Att anhörigstödet nu kan ges på finska utan behov av tolk är något som har tagits emot bra, menar Monica Florin. För att nå ut till de finsktalande invånarna i Borås har marknadsföringen varit viktig.

– Jag har bland annat varit hos olika församlingar och berättat att vi finns.

I framtiden tror både Linda och Monica att behovet av anhörigstöd kommer att vara fortsatt stort eftersom man ser att behovet av stöd växer inom alla åldrar. Bland annat ser man en ökning av den psykiska ohälsan i samhället och till följd av att människor lever längre kommer också fler få ta hand om äldre i hemmen.

Förhoppningen nu är att fler och fler kommer att få upp ögonen för anhörigstödet.

– Allmänheten ska veta att anhörigstödet finns och att det är kostnadsfritt. Man behöver inte själv ge stöd till någon men vet man om att det finns så kanske man kan tipsa någon i sin närhet om det, säger Monica Florin.

Avslutningsvis, vad är det roligaste med att jobba som anhörigkonsulent?

– Att ingen dag är den andra lik. Och så har jag fantastiska kollegor, säger Monica Florin.

Text och foto: Josefine Göransson
Publicerad 2020-03-16

Senast uppdaterad 2021-10-06 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson