Anhörig-, patient- och frivilligorganisationer

A

Afasiförbundet
Al-Anon familjegrupper i Sverige
Allt om Lipödem
Alzheimer Sverige
AnBo Anhörigförening Borderline
Anhörigas Riksförbund
Anonyma Alkoholister
Anonyma Narkomaner
Anonymous – Föräldraföreningen för familjer med barn med motorisk och intellektuell funktionsnedsättning
Arbetsskadades och långtidssjukas förtidspensionerades förening
Astma- och allergiförbundet
Riksförbundet Attention – Intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (ADHD, OCD, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom)
Autism-och Aspbergerförbundet

B

Barnplantorna – Riksförbundet för barn med cochlea implantat och barn med hörapparat
Blodcancerförbundet
Borrelia och TBE föreningen i Sverige
Bröstcancerförbundet
Bufff – Barn och ungdomar med förälder/familjemedlem i fängelse, frivård eller häkte

C

CancerRehabFonden
Carpa NET – Förening för patienter med hormonproducerande tumörer
Centrum för sällsynta diagnoser
CDG-föreningen, Svenska Congenital Disorder of Glycosylation

D

DHR (Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet)
Demensförbundet
Diabetesförbundet
Dyslexiförbundet

E

Efterlevandeguiden
Ehlers-Danlos Syndrom Riksförbund

Elöverkänsligas Riksförbund
Endometriosföreningen

F

Fibromyalgiförbundet
Frisk & Fri – Riksföreningen mot ätstörningar 
FUB – Riksförbundet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning
Funktionsrätt Sverige
Förbundet Blödarsjuka i Sverige
Förbundet Sveriges Dövblinda
Föreningen Anhöriga till sexuellt utnyttjade barn
Föreningen för de Neurosedynskadade
Föreningen för läpp-, käk- och gomspalt
Föreningen mot Familjär Amyloidos
Föreningen Vi Som Förlorat Barn
Föräldraföreningen för dyslektiska barn
Föräldraföreningen mot narkotika 

G

Glaukomförbundet
Gyncancerförbundet 

H

Hiv-Sverige 
Hjärnkraft, Hjärnskadeförbundet

Hjärtebarnsfonden
Hörselskadades Riksförbund

I

Iktyosföreningen
ILCO – Tarm- uro- och stomiförbundet
Intressegruppen för Assistansberättigande

K

Kvinnocirkeln Sverige – En stödförening för kvinnor som lever med hiv

L

Lungcancerföreningen

M

Mun-& Halscancerförbundet
Mind – för psykisk hälsa

N

Neuroförbundet 
Njurförbundet
Noaks Ark

O

Organisationen Primär Immunbrist
Ostoeporosförbundet

P

ParkinsonFörbundet
Personskadeförbundet RTP
Prostatacancerförbundet
Psoriasisföreningen
Pårørendealliansen (Norge)

R

RLS-förbundet
Reumatikerförbundet
Riksförbundet Balans – För alla med erfarenhet av depression eller bipolär sjukdom
Riksförbundet Cystisk Fibros
Riksförbundet DHB – för döva, hörselskadade barn och barn med språkstörning
Riksförbundet HjärtLung
Riksförbundet HOBS – Hälsa oberoende av storlek
Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU)
Riksförbundet för Social och Mental hälsa (RSMH)
Riksförbundet Huntingtons sjukdom
Riksförbundet mot Alkohol och Narkotikamissbruk
Riksförbundet SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd (SPES)
Riksförbundet Sällsynta diagnoser
Riksförening alfa-1 Sverige
Riksföreningen Aktiva Synskadade
Riksföreningen för Hjärt-Lungtransplanterade
Riksföreningen för ME-patienter
Riksföreningen mot incest och andra sexuella övergrepp i barndomen (Rise)
Röda korset

S

Schizofreniförbundet
Självhjälp på vägen
Spelberoendes riksförbund
Stamningsförbundet
Stiftelsen Sjögrens Syndrom  
STIL – Personlig assistans och politisk påverkan
STROKE - Riksförbundet
Svenska Downföreningen
Svenska Dyslexiföreningen
Svenska Epilepsiförbundet
Svenska Celiakiförbundet
Svenska Hjärntumörföreningen
Svenska OCD-förbundet
Svenska RP-föreningen
Svenska Sköldkörtelförbundet
Svenska Vitiligoförbundet
Svenska Ödemförbundet
Svensk Dysmeliförening
Svensk Dystoniförening
Sveriges Dövas Riksförbund
Synskadades riksförbund

T

Tandhälsoförbundet

U

Unga Hörselskadade
Unga reumatiker 
Ung anhörig – För ungdomar som har en demenssjuk förälder

V

Vi som mist någon mitt i livet

Senast uppdaterad 2023-05-25 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson