Att samtala med barn

Bild på ett litet barn som kollar ut genom fönstret

Barn har rätt att komma till tals. Personal inom vård och omsorg har ett ansvar att skapa och utveckla förutsättningarna för barnets delaktighet. Nu finns ett kunskapsstöd som ger en bas och en allmän orientering, till stöd för professionella i samtal med barn. Stödet vänder sig till att alla som möter och samtalar med barn inom socialtjänst, hälso- och sjukvård, tandvård. Det finns också ett tema på Kunskapsguiden.se, med utgångspunkt från kunskapsstödet – Att samtala med barn.

Att samtala med barn – Kunskapsstöd för socialtjänsten, hälso- och sjukvården och tandvården

Samtal med barn – Kunskapsguiden

Senast uppdaterad 2021-04-06 av Peter Eriksson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson