Anneli Jäderland, SKL

Anneli Jäderland, handläggare, Sveriges Kommuner och Landsting.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-06-22 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson