Intervju med Christina Renlund

Christina Renlund är psykolog och författare. I en intervju berättar Christina om familj och syskonstöd i samband med slutkonferensen för FSDB:s arvsfondsprojekt Verktyg för bättre hälsa.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-07-26 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson