Synbedömning, praktiska råd

I denna film redogör Åsa Mortensen, synpedagog, och Berit Bolin Björklund, optiker, för hur man gör en synbedömning. Här ges också flera praktiska råd.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Faktagranskning

Filmerna är inspelade 2014 och är reviderade och faktagranskade 2019.

Senast uppdaterad 2022-02-06 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson