Barndomsupplevelser av våld

Åsa Källström Cater, docent i socialt arbete vid Örebro universitet.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-06-17 av EmelieS, ansvarig utgivare EmelieS