Rätten till skaparglädje

Lina Gardelin från Klangfärg och Tina Weidelt, tillgänglighetskonsulent på förvaltningen för kulturutveckling på Västra Götalandsregionen, föreläser utifrån rubriken "Rätten till skaparglädje och praktiska tips för tillgängligt skapande".

Här berättar de om Klangfärg, som är ett resurscentrum för skapande inom LSS och särskola där man arbetar med att stödja allas rätt till eget skapande. De delar med sig av en reflektionsmodell som kan hjälpa personal, pedagoger och anhöriga att utforma en glädjefylld och meningsfull skapande verksamhet. De visar också olika anpassade verktyg och redskap som man kan använda i sin verksamhet. 

Senast uppdaterad 2023-05-09 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson