Enskilda samtal/stödsamtal

Enskilda samtal med anhöriga kan ske som ett samtal mellan två människor när den anhörige behöver någon att prata med. Det kan också vara ett samtal där man ska utarbeta en stödplan. Den anhöriga samtalar oftast med någon som arbetar med anhörigstöd i kommunen, men det kan också vara en biståndshandläggare i kommunen eller någon på primärvården.

För att utarbeta en stödplan använder några kommuner COAT-underlaget. COAT är ett vetenskapligt framtaget instrument för planering, uppföljning och utvärdering av stöd till anhörigvårdare och som används av en del kommuner. Läs mer om COAT här 

Kontakta din biståndshandläggare eller den som arbetar med anhörigstöd i din kommun om du vill veta mer om enskilda samtal/stödsamtal. Information kan också finnas på din kommuns hemsida.

Senast uppdaterad 2021-04-05 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson