Planera framtiden redan idag – en webbinarieserie

Föräldrar till vuxna söner och döttrar med omfattande funktionsnedsättningar bär ofta på en oro inför framtiden när det handlar om omsorgen om det vuxna barnet. Om det finns syskon i familjen delar de ofta föräldrarnas tankar, många gånger utan att föräldrarna vet om det. Planering för framtiden kan vara svår och känslomässigt laddat.

Att planera framtiden för personer med flerfunktionsnedsättning är inte individuella frågor för enstaka familjer utan generella problem som måste lyftas. "Anhörigsystemet" behöver få stöd i att prata med varandra men också konkreta lösningar. Det är viktigt att professionella får en förståelse för anhörigas situation så att familjerna inte lämnas ensamma utan får stöd och hjälp.

Nka har tagit fram inspirationsskriften Planera framtiden – redan idag. Vår förhoppning är att materialet kan bidra till att göra framtidsplaneringen konkret och möjlig. Som ett komplement till skriften finns tre webbinarier där vi lyfter några teman som rör planering för framtiden.

Webbinarierna spelades in hösten 2021 och går att ta del av i efterhand i spelarna nedan.

Vardagsekonomi: 

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Vilka ersättningar finns för att kunna betala hyra, mat och allt annat som behövs? Hur går ansökan till? Vilka alternativ finns för att hjälpa till att betala räkningar? Går det att få bank-id för att inte riskera att hamna i digitalt utanförskap?

Medverkande:
Susanne Lövgren och Susanne Bengtsson, Försäkringskassan
Jonas Bokstedt, jurist Överförmyndarförvaltningen Göteborgs stad
Richard Edlepil, Svenska Bankföreningen
Dan Fröberg, projektledare Swedbank
Maria Blad, Nka – moderator

Ladda ner presentation från Försäkringskassan

Ladda ner presentation från överförmyndarenheten

Bankärenden för annans räkning – länk till Svenska bankförenings webbplats

 

Att höra till – Bostad och sysselsättning: 

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Hur lång tid tar det att få en bostad med särskild service? Vad betyder "särskild service" i praktiken? Hur ser en meningsfull daglig verksamhet ut?

Medverkande:
Patrik Sjögren, planeringsledare för bostad med särskild service Göteborg
Andreas Karlsson, LSS-handläggare Katrineholm
Sara Haern, mamma till Hanna Haern, 21 år
Victoria Söderström, stödpedagog på Daglig verksamhet – Skellefteå.
Maria Blad, Nka – moderator

 

Hälso- och sjukvård – samordning behövs: 

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Vem samordnar vården efter 18-årsdagen? Föräldrar önskar gärna att någon annan tar över ansvaret men vill samtidigt ha inblick – går det att förena?

Medverkande:
Björn Colliander, pappa till Matilda Colliander
Angelica Gustafsson, leg sjuksköterska med samordningsfunktion för vuxna personer med funktionsnedsättning SMO vårdlots (Samordnat medicinskt omhändertagande för vuxna personer med funktionsnedsättning Region Sörmland)
Annika Brar, habiliteringsläkare Habilitering Region Stockholm
Maria Blad, Nka – moderator

Ladda ner presentation från webbinariet

 

För mer information och kontakt

Foto på Maria Ahlqvist
Maria Ahlqvist

Möjliggörare/praktiker, Anhöriga och funktionsnedsättning

Maria är socionom och har arbetat som kurator på Habiliteringen vid Riksgymnasiet för ungdomar med rörelsehinder, Bräcke diakoni. Hon har också bred erfarenhet av anhörigfrågor och har bland annat varit med och utformat två material att ha som utgångspunkt för samtal: Studiecirkelmaterialet "När jag inte längre är med" som vänder sig till föräldrar som har vuxna söner och döttrar med funktionsnedsättning, och samtalsmaterialet "Fokus på mig, Vuxensyskon" för den som är syskon till någon med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning.
Maria har mött många föräldrar till barn och unga med funktionsnedsättning genom att vara ledare för samtalsgrupper och föräldrahelger där föräldrar till barn med olika diagnoser har fått möjlighet att träffas.

Senast uppdaterad 2021-09-24 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson