SNAPH – ett nätverk för samordning av insatser

Mikael Nylander, anhörigkonsulent i Danderyds kommun, berättade tillsammans med Ingrid Lindholm, möjliggörare/praktiker på Nka, om nätverket SNAPH.

Mikael Nylander, anhörigkonsulent i Danderyds kommun, berättade tillsammans med Ingrid Lindholm, möjliggörare/praktiker på Nka, om nätverket SNAPH.

Sedan fem år tillbaka arbetar ett särskilt nätverk i Stockholmsregionen för att stötta anhöriga till personer med psykisk ohälsa. Nätverket har namnet SNAPH – Stockholms Nätverk Aktion Psykisk Hälsa.

Nätverket presenterades vid Anhörigriksdagen under rubriken "SNAPH – ett konkret exempel på lokal samverkan för anhöriga". Vid programpunkten medverkade Mikael Nylander, anhörigkonsulent i Danderyds kommun, tillsammans med Ingrid Lindholm, möjliggörare/praktiker på Nka.

– SNAPH kan beskrivas som ett nätverk, eller en samordningsfunktion, för aktörer inom Stockholmsregionen som på ett eller annat sätt engagerar sig i målgruppen. I nätverket ingår bland annat representanter från intresseorganisationer, kommunernas anhörigstöd, psykiatrin, trossamfund och studieförbund, berättade Mikael Nylander.

Plattform för samverkan

Förutom själva nätverket med intresserade aktörer finns även en arbetsgrupp på 14 personer. Och en särskild resursgrupp är under uppbyggnad. Denna grupp är tänkt att samla experter inom olika områden som på ett eller annat sätt kan bidra med sin kunskap och tid.

– Vi har också en särskild Facebook-sida med cirka 1 000 följare. Här kan de olika aktörerna i nätverket lägga ut information om sina aktiviteter för anhöriga. Det finns även en hemsida där man bland annat kan ta del av olika föreläsningar och utbildningar, berättade Ingrid Lindholm.

Enligt Ingrid Lindholm finns det många fördelar med nätverket. Det är en plattform för gränslös samverkan och ger aktörerna en möjlighet att koordinera de anhörigaktiviteter som pågår i Stockholmsregionen, menade hon.

– Nätverket innebär också större möjligheter att påverka och förändra situationen för anhöriga, sade hon.

"Gör som flyttfåglarna"

Ingrid Lindholm och Mikael Nylander listade några tips och råd till den som är intresserad av att starta ett liknande nätverk i sin kommun eller region.

– Bjud in brett till nätverket, uppmuntra initiativ, delegera, ha en platt organisation, dokumentera och följ upp vad som görs, sade Mikael Nylander.

Att man hjälps åt att dra, var också ett tips.

– Jag tänker att man ska växla längst fram i täten, som flyttfåglarna gör. En enda person orkar inte hålla i ihop nätverket, menade Ingrid Lindholm.

Se föreläsningen i efterhand

Text: Barbro Falk
Publicerad 2021-12-01 

Senast uppdaterad 2021-12-01 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson