Samtalsgrupp för anhöriga

Illustration som visar familjer

Nka erbjuder dig som är anhörig till någon med flerfunktionsnedsättning att vara med i en digital samtalsgrupp. I gruppen kan du prata om det som är viktigt för dig och samtidigt möta och lyssna på andra som är i en liknande situation. Nka bidrar med kunskap och erfarenhet.

Vi träffas vid åtta tillfällen via den digitala plattformen Zoom. Du behöver ha tillgång till dator/läsplatta/mobiltelefon och bredbandsuppkoppling.
Läs mer om hur Nka:s webbmöten går till

Gruppen består av max sex deltagare. Vi startar nya grupper varje termin och deltagandet är kostnadsfritt.

Mona Pihl och Maria Ahlqvist från Nka är samtalsledare. Varmt välkommen att anmäla dig!

Anmäl dig här!   

 

Om att vara med i en samtalsgrupp

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

För mer information

Foto på Maria Ahlqvist
Maria Ahlqvist

Möjliggörare/praktiker, Anhöriga och funktionsnedsättning

Maria är socionom och har arbetat som kurator på Habiliteringen vid Riksgymnasiet för ungdomar med rörelsehinder, Bräcke diakoni. Hon har också bred erfarenhet av anhörigfrågor och har bland annat varit med och utformat två material att ha som utgångspunkt för samtal: Studiecirkelmaterialet "När jag inte längre är med" som vänder sig till föräldrar som har vuxna söner och döttrar med funktionsnedsättning, och samtalsmaterialet "Fokus på mig, Vuxensyskon" för den som är syskon till någon med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning.
Maria har mött många föräldrar till barn och unga med funktionsnedsättning genom att vara ledare för samtalsgrupper och föräldrahelger där föräldrar till barn med olika diagnoser har fått möjlighet att träffas.
Foto på Mona Pihl
Mona Pihl

Möjliggörare och praktiker, flerfunktionsnedsättning

Mona är sjuksköterska och arbetar sedan många år inom barn- och vuxenhabilitering. Hennes särskilda fokus och intresse är vård, omsorg och stöd till personer med flerfunktionsnedsättning och deras föräldrar och andra anhöriga. Intresset grundlades när hon arbetade på ett korttidshem för barn ungdomar med funktionsnedsättningar och stort behov av medicinsk omvårdnad.

Senast uppdaterad 2022-06-30 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson