SDC och Nka informerar

Ansvariga för Svenskt Demenscentrum och Nationellt kompetenscentrum anhöriga informerar. Wilhelmina Hoffman, Geriatriker, VD vid SDC & Lennart Magnusson, sjuksköterska, docent, verksamhetschef vid Nka.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-06-02 av EmelieS, ansvarig utgivare EmelieS