Symboler och ögonstyrning för vuxna med Rett syndrom

Presentation av studien där bildsymboler i ögonstyrd dator användes av tre kvinnor med Rett syndrom.

Resultatet visar att pekprat i kombination med responsiva partnerstrategier och ögonstyrd dator kan användas med vuxna med Rett syndrom för att öka deras expressiva kommunikation. Visuell uppmärksamhet skulle kunna vara ett tidigt mål för personer med svårigheter med ögonmotorik i insatser med bildsymboler.

Helena Wandin, leg. logoped Nationellt Center för Rett syndrom och närliggande diagnoser.

Senast uppdaterad 2023-09-11 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson