Funktionsinriktad musikterapi

Lena Haglund Andrén, leg. sjukgymnast och dipl musikterapeut enligt FMT, ger en föreläsning om musikterapi och dess verkan. Vi får också följa Maja och Edvin i sessioner med funktionsinriktad musikterapi.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Faktagranskning

Filmerna är inspelade 2014 och är reviderade och faktagranskade 2019.

Senast uppdaterad 2022-02-06 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson