Vara anhörig

"Vara anhörig: bok för anhöriga till psykiskt sjuka" av Åsa Moberg.

Hur är det att vara anhörig till en psykiskt sjuk människa? Var finner jag hjälp och stöd?

I boken beskriver författaren Åsa Moberg olika förhållningssätt. Hon utgår från enskilda fallbeskrivningar. I boken finns också berättelser om nytänkande och fungerande vårdformer.

1900-talet var det århundrade när de sjukas röster började höras. 2000-talet måste bli den tid när de anhöriga äntligen tas på allvar, understryker Åsa Moberg i sin bok.

Mer om boken

Boken är utgiven av Bokförlaget DN.

Senast uppdaterad 2021-09-28 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson