Pandemin har kraftigt ökat antalet försvunna närstående

Bild från Missing Peoples skallgång

Pressbild från Missing People

I pandemins spår verkar den psykiska ohälsan ha stigit och sökinsatserna av Missing People Sweden (MPS) har ökat med drygt 60 procent under 2020. Men endast MPS:s utbildade volontärer har kunnat delta och skallgångsregistret med 70 000 anslutna har endast kommit till användning vid en sökinsats.

Missing People Sweden (MPS) är en ideell organisation som hjälper anhöriga och polis med att publicera efterlysningar och arrangera sökinsatser efter försvunna personer.

– Pandemin har påverkat i hög grad och det på flera sätt. Restriktionerna har gjort att vi inte kan eller kunnat genomföra sökningarna på det sätt vi brukar, säger Claes Salomonsson, presskontakt vid MPS.

Endast en extern sökinsats

Under fjolåret genomförde MPS i stort sett enbart interna sökinsatser. Det vill säga med sina utbildade volontärer, cirka 250 stycken, så kallade grönvästar. Externa sökinsatser med hjälp skallgångsregistret som innehåller runt 70 000 volontärer runt om i landet kom endast ifråga vid ett tillfälle.

– Och vi har fått ändra våra rutiner för att göra sökinsatserna så corona-säkra som möjligt, berättar Claes Salomonsson.

Behörigt avstånd

Bland annat fick deltagarna tillgång till handsprit och möjlighet att tvätta händerna. Deras västar används endast en gång och hanterades därefter separat för tvätt. Antalet i varje sökgrupp begränsades till max åtta personer. Alla uppmanades att hålla behörigt avstånd till varandra och begränsa antalet externa kontakter under hela söket. Rutiner för att vid behov möjliggöra smittspårning har även tagits fram.

Ökad psykisk ohälsa

Pandemin verkar också ha ökat den psykiska ohälsan i samhället.

– Fler har suttit isolerade, eller har det slitit på ens förhållande, vilket i sin tur gjort att den psykiska ohälsan ökat. Det gjorde att vi under 2020 hade en ökning av våra sökinsatser med drygt 60 procent mot året innan, en ökning som mycket kan förklaras av detta, framhåller Claes Salomonsson.

Text: Erik Skogh
Publicerad 2021-03-19 

Fakta

Cirka 6 300 personer anmäldes till polisen som försvunna under 2020 i Sverige.
Av de 554 ärenden som kom in till MPS ledde 454 till sökinsatser, en ökning med drygt 60 procent jämfört med året innan. Flest ärenden hade Stockholm (89), följt av Skåne (40) och Göteborg (29). 402 saknade personer återfanns varav 311 vid liv.

När en närstående försvinner

Om en anhörig försvinner finns det en massa saker att hålla reda på och det är inte alltid lätt att veta vad man ska tänka på. Kontakta alltid polisen för att göra en anmälan, om personen som försvunnit är minderårig eller om du tror att personen svävar i akut fara ska du kontakta polisen omgående. Du riskerar aldrig en anmälan för falsklarm om du anmäler någon försvunnen. Om situationen inte är akut tipsar MPS om följande:

• Ring personens vänner, övriga familjen, alla som du tror kan veta någonting.
• Vet du vart personen skulle när han eller hon gick hemifrån?
• Vet du var personen befunnit sig senast?
• Var brukar personen vara?
• Har personen nämnt någon specifik plats den senaste tiden?
• Har du tillgång till personens telefon-/internetbank? Ta reda på när personen använde sitt kort senast, för att se om det har varit i bruk.
• Ring runt till sjukhus i området för att kontrollera om personen är där.
• Har personen en iPhone eller Android-telefon? I många fall går så kallade smartphones att spåra. En uppdaterad iPhone går till exempel att spåra via iCloud.
• Är din anhöriga försvunnen och det finns en polisanmälan om försvunnen person kan MPS hjälpa dig i sökandet. Fyll i formulär på deras hemsida så kontaktar MPS dig: https://www.missingpeople.se/sv/

Vad händer efter att jag har anmält ett försvinnande?

När det kommer in en anmälan om en försvunnen person tar MPS först kontakt med personen som gjorde anmälan och sedan med ytterligare en anhörig för att få en så korrekt bild av försvinnandet som möjligt. Därefter kontaktar MPS polisen för att kontrollera att det finns en polisanmälan och att det inte finns några hinder för publiceringen av efterlysningen via MPS:s sociala medier eller genomföra sökinsatser. MPS försöker också kontakta personen som har försvunnit så att det inte är ett frivilligt försvinnande. MPS åtar sig inte frivilliga försvinnanden. Alla försvinnanden som publiceras via MPS:s sociala medier är godkända av polis och anhöriga.

Senast uppdaterad 2021-09-29 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson