Anhörigriksdagen 2022

Logga med texten Anhörig i Kristider, Anhörigriksdagen 2022

Den 9-10 november anordnades 2022 års upplaga av Anhörigriksdagen, en konferens som årligen anordnas av Anhörigas Riksförbund för att lyfta frågor som berör anhöriga. Under Anhörigriksdagen fick deltagarna ta del av föreläsningar som på olika sätt utgick från årets tema: Anhörig i kristider.

Moderator under de två dagarna var journalisten och programledaren Lisa Syrén, som sedan 2021 är ambassadör för Anhörigas Riksförbund. Anhörigriksdagen var även i år helt digital och sändes från en studio i Varberg.

Under Anhörigriksdagen fick deltagarna lyssna på flera olika föreläsningar där de medverkande bland annat pratade om stöttning i kristider, sina egna erfarenheter av att vara anhöriga och om hur digitala lösningar kan vara till hjälp både för anhöriga och inom vård och omsorg. I en paneldebatt diskuterades också utmaningen med att befolkningen i landet blir allt äldre, vilket kommer sätta press på samhället då fler kommer behöva vård och omsorg.

Under dag två av anhörigriksdagen föreläste flera av Nka:s medarbetare. Här belystes bland annat äldre anhörigas situation, hur upplevelser och minnena av ett krig kan påverka anhöriga, och vad forskning visar om anhöriga till personer med psykisk ohälsa. Deltagarna fick också lyssna på en presentation om koordinatorstöd för föräldrar till barn med funktionsnedsättning och om existentiella perspektiv på att vara anhörig.

Läs Nka:s reportage om årets Anhörigriksdag

Mer information om konferensen hittar du på Anhörigas Riksförbunds webbplats 

Senast uppdaterad 2022-11-21 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson