Lärande och utveckling genom inkludering i arbetslivet

Verksamheten Vivillbidra

Deltagarna i verksamheten Vivillbidra berättar om sina erfarenheter av att inkluderas i arbetslivet

Under konferensen Livets möjligheter presenterade verksamheten Vivillbidra hur de arbetar med lärande och utveckling på en vanlig arbetsplats.

Under 2023 publicerar Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) inspelade föreläsningar från konferensen Livets möjligheter. Konferensen anordnades i slutet av oktober förra året och handlade om hur man kan möjliggöra ett livslångt lärande för personer med flerfunktionsnedsättning, deras anhöriga, personal och beslutsfattare.

Varje vecka kan du ta del av en ny föreläsning från konferensen. Alla hittills publicerade föreläsningarna hittar du på Nka Play.

Denna vecka har vi publicerat föreläsningen Vi vill bidra – lärande och utveckling genom inkludering i arbetslivet.

Verksamheten Vivillbidra ser till att deltagarna får möjlighet att bidra i arbetslivet. Handledare matchar deltagaren med rätt arbetsplats och arbetsuppgift. På seminariet visades filmer, gjorda av deltagare om hur de arbetar med lärande och utveckling på en vanlig arbetsplats. Med hjälp av personlig assistans berättade deltagarna om sina erfarenheter av att inkluderas i arbetslivet. .

Anna Karlsson, verksamhetsledare och Mimmi Ohlsson samt Malin Bäcklund, Föreningen och brukarkooperativet JAG.

Se föreläsningen: 

Senast uppdaterad 2023-05-29 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson