Ny utbildning om alternativ och kompletterande kommunikation

Socialstyrelsen har nyligen lanserat en kostnadsfri utbildning om AKK (Alternativ och Kompletterande Kommunikation). Den webbaserade utbildningen vänder sig i första hand till personal, arbetsledare och chefer inom LSS-verksamheter, men är öppen för alla.

Utbildningen syftar till att ge kunskap om hur man kan anpassa kommunikationen till den person man interagerar med och hur man kan tillämpa AKK på sin arbetsplats. Den innehåller information om bilder och tecken och hur dessa kan användas som alternativ eller komplement till det talade språket. Utbildningen innehåller också information om kommunikativa rättigheter och stödjande strategier.

Till utbildningen finns ett arbetshäfte innehållandes uppgifter som används för att kunna knyta utbildningens innehåll till ens egna dagliga arbete. Socialstyrelsen skriver på sin webbplats att utbildningen är utformad för att genomföras i grupp men att den också går att genomföra individuellt.

Läs mer och ta del av utbildningen på Socialstyrelsens webbplats

Senast uppdaterad 2023-03-01 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson