Lansering av anhörigfolder

Omslag av foldern.

”Du som stödjer någon i din närhet kan också behöva stöd och hjälp”

Tillsammans i Kraftsamlingsarbetet Utökat anhörigstöd har anhörigkonsulenter, föreningar och regioner tagit fram en folder som riktar sig till anhöriga.

Syftet med foldern är att nå anhöriga som inte vet att det finns stöd att få eller var de hittar stödet. Foldern går att skriva ut från en vanlig skrivare och på sista sidan kan man justera kontaktuppgifter till just sin kommun, föreningen eller verksamhet. 

Lanseringen av foldern sker torsdagen den 5 maj, kl.10.00-11.00, digitalt via Zoom.

Anmäl dig här!

Förutom en presentation av foldern kommer psykiatrisamordnare Ing-Marie Wieselgren att berätta om Kraftsamling för psykisk hälsas arbete. Även goda exempel på anhörigstöd kommer att presenteras. 

Klicka här för att ladda ner en utskriftsvänlig anhörigfolder.

Välkommen!

För mer information

Foto på Ingrid Lindholm
Ingrid Lindholm

möjliggörare/praktiker, Anhöriga och psykisk ohälsa

Senast uppdaterad 2022-04-07 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson