Inspirationsdag om anhörigstöd

Hur ska anhöriga få det stöd och den hjälp de behöver? Det var temat under inspirationsdagen om stöd till anhöriga till personer med psykisk ohälsa som ägde rum den 25 november 2016.

I ett samarrangemang mellan Nka, NSPH, SKL och Studieförbundet Vuxenskolan arrangerades en insprationsdag om stöd till anhöriga till personer med psykisk ohälsa. Seminariet ägde rum den 25 november i Alvik, Stockholm och riktade fokus mot att ta vara på anhörigas kompetens och ge dem den hjälp och det stöd de behöver.

– Den svenska vården har ett tydligt individperspektiv och är inte anpassad till att vi lever i familjer. Men anhöriga ser ofta saker som ingen annan har möjlighet att se, säger Anki Sandberg, konferensgeneral och styrelseordförande för NSPH.

Se en intervju med Anki Sandberg i spelaren nedan:

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Anhörigprojektet

Projektledaren Ingrid Lindholm och kommunikatören Jenny Ljunggren från Anhörigprojektet berättade om det digitala uppropet för ett bättre anhörigstöd som pågår på Anhörigprojektets hemsida. De berättade också om en handbok för anhörigkonsulenter som håller på att tas fram inom projektet.

– Vi har märkt att det finns en stor efterfrågan hos konsulterna av handledning och stöd kring anhörigfrågor, säger Ingrid Lindholm.

Anhörigprojektet finansieras av Allmänna arvsfonden och drivs av Schizofreniförbundet och NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa) och syftar till att förbättra anhörigas situation - oavsett vilken form av psykisk ohälsa det handlar om.

Projektledaren Ingrid Lindholm och Jenny Ljunggren från Anhörigprojektet.

Projektledaren Ingrid Lindholm och Jenny Ljunggren från Anhörigprojektet.

Efterlyser nationell plan

Lennart Magnusson, verksamhetschef på Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) informerade om Nka:s verksamhet och de insatser som görs inom projektet. Nka är en samarbetsresurs för att utveckla framtidens anhörigstöd med verksamhetsidén att skapa och utveckla möten mellan olika kunskaps- och erfarenhetsformer. Målet är att medverka till en långsiktig kunskapsuppbyggnad kring frågor som rör anhörigas situation och hur stödet till anhöriga kan ges på bästa sätt.

Under sitt anförande tryckte Lennart Magnusson på behovet av en nationell strategi för anhörigfrågor och att man börjar diskutera anhörigstöd i fler departement än Socialdepartement.

– Det är avgörande för samhällsutvecklingen att det finns stöd för anhöriga. På skolan, bland arbetsgivare och så vidare, säger Lennart Magnusson.

Lennart Magnusson, versamhetschef Nka.

Lennart Magnusson, versamhetschef Nka.

"Ingen människa är en ö"

Jenny Kindgren från Riksförbundet Attention var på plats för att berätta om praktiska exempel på hur kommuner och landsting kan arbeta så att livet blir lättare för anhöriga. Hon uppmärksammade också att många kommuner fokuserar arbetet med anhörigstöd gentemot äldre – trots att stödet gäller alla patientgrupper.

Konferensen fick också besök från regeringskansliet i form av Susanne Rolfner Suvanto som berättade om sitt uppdrag som särskild utredare för att ta fram förslag till en nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen. Uppdraget handlar om att säkra god kvalitet i den framtida äldreomsorgen. Till sin hjälp har hon bett Nka att ta fram en rapport som belyser kvaliteten utifrån ett anhörigperspektiv. Fredagen den 25 november lämnades rapportern till utredningen.

– Ingen människa är en ö brukar man ju säga och vi människor är beroende av varandra och berörs av det som händer med de som står oss nära. Därför har jag gett Nka uppdraget, säger Susanne Rolfner Suvanto.

Susanne Rolfner Suvanto, särskild utredare för att ta fram förslag till en nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen.

Susanne Rolfner Suvanto, särskild utredare för att ta fram förslag till en nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen.

Senast uppdaterad 2021-08-26 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson